Bemutatkozunk

    Gazdasági jog, polgári jog, bankjog, közigazgatási jog, közbeszerzések joga, infokommunikációs jog, személyiségi jogok, energiajog, környezeti jog és közhasznú szervezetek joga. Ezek azok a jogterületek, amelyek irodánk profilját képezik, illetve ezeken a területeken ajánlhatjuk magunkat leendő ügyfeleinknek. De hogyan is kezdődött. Amikor irodánk alapítói elhatározták a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda létrehozását, három alapvető követelménynek kívántak eleget tenni: a megbízhatóságnak, az alaposságnak és a gyorsaságnak.

    Megbízhatóságról akkor beszélhetünk, ha az ügyvéd ügyfele és munkája iránt elkötelezett, a jogi problémát sajátjaként kezeli és – nem utolsó sorban – maradéktalanul eleget tesz az ügyvédi titok követelményének.

    Az alaposság nemcsak a jogszabályok és a joggyakorlat ismeretét jelenti. Az ügyvédnek részleteiben meg kell ismernie az ügyet is, és annak megoldására stratégiával kell rendelkeznie.

    Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara által nyilvántartott Biczi és Turi Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatóak. Irodánk adatkezelési tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el.