Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1. Tel: +36 1 373-0090, Fax: +36 1 373-0089

Szakterületek

Bankjog

Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik nemzetközi bankok, pénzintézetek képviselete terén, különösen a pénzintézetek működése során felmerülő pénzügyi jogi kérdésekben szakvélemény készítése, tanácsadás, valamint egyedi hitel, kölcsön és biztosítéki szerződések szerkesztése, véleményezése, kötvény kibocsátással kapcsolatos okiratszerkesztés, ügyintézés, valamint állandó és perképviselet terén ajánljuk szolgáltatásainkat.


Cégek, vállalatok állandó képviselete

Ezt a szolgáltatást hazai és nemzetközi gazdasági társaságok számára egyaránt kínáljuk. Az állandó képviselet keretében Irodánk a társaság minden jogi jellegű jegyében tanácsot nyújt.

A társaság napi ügymenetében okiratot szerkesztünk, szerződéseit megszerkesztjük, a más által készített okiratokat véleményezzük, perképviseletet látunk el.


Egészségügyi jog

Irodánk az egészségügyi jog területén is ellátja az ügyfelek képviseletét, elsősorban az egészségügyi ellátások és tevékenységek, valamint egészségügyi biztosítás területén.


Gazdasági jogi jogviták, polgári peres és nem peres eljárások

Irodánk rendelkezésére áll gazdasági társaságok közötti egyes jogviták rendezésében is. Közreműködünk egyezség létrehozásában és ha másra nincs lehetőség, perképviseletben. E szolgáltatásunkat mind hibás teljesítéssel, mind kártérítéssel kapcsolatban kínáljuk. Rendelkezésre állunk természetesen olyan jogviták megoldásában is, ahol a másik fél közigazgatási szerv vagy önkormányzat.


Infokommunikációs jog (média- és távközlési jog)

Az ügyvédi irodánk rendelkezésre áll az ügyfelek részére infokommunikációs jog területén is. Ennek keretében elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi tanácsadásban, szerződések készítésében és adatvédelmi jogi tanácsadás nyújt ügyfelei részére. Mindemellett vállaljuk a műsorszolgáltatáshoz szükséges hatósági ügyintézést, a szükséges szerzői jogi és távközlési szerződések elkészítését és az eljárást közös jogkezelő szervezeteknél.


Ingatlanjog

Irodánk ingatlanfejlesztéseknél, ingatlan beruházásoknál komplex módon lát el jogi feladatokat az ingatlan megvásárlásától, megosztásától kezdve a tervezett beruházás megvalósítása során, az ingatlan értékesítéséig, amely keretében az irodánk folyamatos jogi tanácsadást, okiratszerkesztést, illetve közigazgatási szervek előtti állandó és eseti képviseletet lát el. Irodánk e területen szintén komoly tapasztalatokkal rendelkezik.


Jogi átvilágítás

Egy gazdasági társaság teljes jogi átvilágítását jelenti. Átnézzük a cég összes szerződését, a teljesítésigazolásokat, egyéb okiratokat. Szükség esetén javaslatot teszünk a jogszerű működés helyreállítására. Erre főként egy régebb óta működő gazdasági társaság megvásárlása, társaságok egyesülése esetén van szükség, de előfordulhat, hogy a társaság fejlődésének egy bizonyos pontján a cég maga határozza el a múlt rendbetételét. Ezt a szolgáltatást partnereinkkel együttműködve pénzügyi audittal együtt is kínáljuk.


Környezeti jog

Irodánk tanácsadást nyújt és jogi képviseletet biztosít a környezeti jogi kérdésekkel kapcsolatban, ami magában foglalja az alábbiakat:

 • közigazgatási ügyekben (engedélyezés, kötelezés, bírságolás) jogi képviselet biztosítása;
 • gazdasági társaságok átvilágítása környezeti jogi szempontból;
 • jogszabályelőkészítésben történő közreműködés;
 • tájékoztatás és tanácsadás a magyarországi környezetvédelmi előírásokról;
 • környezeti károkkal kapcsolatos igények érvényesítésében való közreműködés és jogi képviselet;
 • termékdíj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben jogi képviselet;
 • üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmével kapcsolatos ügyekben jogi képviselet;
 • környezeti ügyi perképviselet;
 • tanácsadás jogharmonizációs kérdésekben, európai közösségi jogsértési eljárásokban;
 • egyeztetés és eljárás hatósági engedélyeztetési ügyekben.

Követelések behajtása

Főként árukat, szolgáltatásokat nagy számban kínáló leendő ügyfeleink számára ajánljuk a jogi képviselet e formáját. Nagyobb számú, kisebb-nagyobb összegű követelés ezekben az esetekben komoly problémát jelenthet a szolgáltató számára. Fizetési meghagyás, felszámolás, végrehajtás keretében vállalunk képviseletet.


 Közbeszerzések joga

Irodánk mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon nagy gyakorlatra tett szert a közbeszerzési eljárásokban. Jogi segítséget nyújt a közbeszerzési jog alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetek, és a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként részt venni kívánó társaságok számára egyaránt, amely az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:

 • tanácsadás a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérők számára, beleértve a felhívás és dokumentáció előkészítését, a szerződéses feltételek kimunkálását, a bontási eljárást, az ajánlatok értékelését, az eredményhirdetést és a szerződéskötést.
 • tanácsadás az ajánlatok elkészítésében és benyújtásában az ajánlattevők számára
 • jogi képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt

 


Közigazgatási jog

Irodánk egyik fő profilja az önkormányzatok, önkormányzati társulások állandó és eseti képviselete. Segítséget nyújtunk az önkormányzat és intézményeit érintő szinte valamennyi jogi kérdésben, perképviseletet látunk el, rendelettervezeteket véleményezünk, igény esetén készítünk, hatósági ügyekben jogi tanácsot adunk. Városok és kistelepülések részére egyaránt kínáljuk szolgáltatásainkat.

Irodánk ezen felül közigazgatási ügyekben mind a közigazgatási szervet mind az ügyfél képviseletét ellátja állandó és eseti jelleggel, közigazgatási ügyekben jogi tanácsadást végez.


Munkajog

Főként munkáltatóknak ajánljuk e területen szolgáltatásainkat. Nem csak perképviseletben állunk rendelkezésre, hanem segítséget nyújtunk munkaszerződés minták kidolgozásában, munkaerő kölcsönzés területén és egyéb humán erőforrással kapcsolatos jogi kérdésekben, valamint munkaviszony megszüntetése során jogi tanácsadást és okiratszerkesztést végzünk.


Polgári jog

Irodánk munkatársai jártasságot szereztek a hagyományos polgári jogi területeken is. Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére akár kötelmi, akár dologi jogi területeken jelentkező problémáik megoldásában.


Szellemi alkotások joga

Ügyfeleink rendelkezésére állunk szellemi alkotás jogi, szabadalmi, védjegy– és reklámjogi ügyek tanácsadásában, hatóságok előtti és perbeli képviseletének ügyében.


Személyiségi jogi perek

Főként zaj, és egyéb építkezésekkel, szórakozóhelyek működésével járó hatások miatt elszenvedett életminőség romlás terén ajánljuk irodánk képviseleti tevékenységét. Ezen a területen precedens értékű ítéletek fűződnek munkánkhoz.


Szerződések joga

Irodánk a gazdasági élet területén szerződések készítése és véleményezése során áll az ügyfelek rendelkezésére, amely során irodánk vállalja az ügyfelek tárgyalásokon való képviseletét és tanácsadást.


Közhasznú és társadalmi szervezetek joga

Irodánk számos egyesület, alapítvány, közhasznú társaság létrehozásában, képviseletében járt már el. Gyakran feladataink közé tartozott a közhasznú minősítés megszerzésének ügyintézése is. E területen szintén állunk leendő megbízóink rendelkezésére okiratszerkesztés, jogi tanácsadás és jogi képviselet területeken.


Társasági jog

Irodánk vállalja gazdasági társaságok alapításához, illetve módosításához kapcsolódó okiratszerkesztést és Cégbíróság előtti képviseletet. Az irodánk tapasztalattal rendelkezik üzletrész átruházással kapcsolatos jogi kérdések (okiratszerkesztés, átvilágítás, tanácsadás) rendezésében, szindikátusi szerződések szerkesztésében, valamint a gazdasági társaságok működésével kapcsolatosan felmerült jogi kérdések, a Társaság tagjai közötti jogviták megoldásában.


 

 

Ugrás a lap tetejére!

Ugrás a lap tetejére!