Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1. Tel: +36 1 373-0090, Fax: +36 1 373-0089

CÉGALAPÍTÁS

0  

Írta:  dr. Biczi Tamás
Téma:  Polgári jog
 Dátum: 2011.10.27.

 

1. A MEGFELELŐ TÁRSASÁGI FORMA KIVÁLASZTÁSA

Cégalapításkor először is azt kell eldöntenünk, hogy hány fős és a törvényben meghatározott társasági formák közül, milyen társaságot szeretnénk létrehozni.

A törvény alapján négy társasági forma közül választhatunk: a korlátolt felelősségű társaság (kft.), a részvénytársaság, mely zárt körben (zrt.) vagy nyilvánosan működhet (nyrt.), a betéti társaság (bt.), valamint a közkereseti társaság (kkt.). Ezeken belül a kft. és a zrt. már egy fővel is megalapítható ellenben az nyrt.-vel, a bt-vel és a kkt.-vel, ahol minimum két fő kell az alapításhoz.
A kft., valamint a zrt. és az nyrt. olyan társaságok, amelyben a társaságot alapító tagok a társaság kötelezettségeiért nem felnek. Ezzel szemben a bt. esetében a beltag, a kkt. esetében pedig valamennyi tag a társaság által nem fedezett kötelezettségekért korlátlanul felel.

2. A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ELKÉSZÍTÉSE, VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

A megfelelő társasági forma kiválasztása után el kell készíteni a törvényben az egyes társasági formák esetében meghatározott és szükséges dokumentumokat, valamint a társaság részére a tagnak – többszemélyes társaság esetén tagjainak – vagyoni hozzájárulást kell szolgáltatnia. A vagyoni hozzájárulás (más éven a törzstőke) minimum mértékét a törvény a kft. és a zrt. esetében meghatározza, a többi társasági forma esetében azonban az alapító tagok szabad elhatározására bízza. Ennek alapján kft. esetében a törzstőke minimum összege 500.000,- Ft, zrt. esetében pedig 5.000.000,- Ft. A törzstőkét a tagok pénzbeli, illetve nem pénzbeli juttatás formájában bocsáthatják a társaság rendelkezésére.

3. BEJEGYZÉSI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A CÉGBÍRÓSÁGON, ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK

A törzstőke rendelkezésre bocsátása és a szükséges dokumentáció elkészítése után azok felek által történt aláírástól számított harminc napon belül jogi képviselő útján kell az iratokat a létrehozni kívánt társaság székhelye szerint illetékes cégbírósághoz benyújtani. A cégbíróság eljárása illetékköteles, amelynek összege függ egyrészt az adott társasági formától, valamint attól, hogy a társaság alapításának bejegyzése egyszerűsített cégeljárás keretében történik-e vagy sem.
Egyszerűsített cégeljárásról akkor beszélünk, ha társaság alapításának bejegyzése iránti kérelemhez a törvényben előre meghatározott szerződésminta alapján készült létesítő okiratot csatolunk. Erre csak kft., zrt., bt. és kkt. esetében van lehetőség. Nyrt.-t tehát csak egyedileg szerkesztett létesítő okirattal lehet létrehozni. Egyszerűsített cégbejegyzési eljárás során az eljárási illeték valamennyi társasági forma esetén 15.000,-.
Ezzel szemben amennyiben a bejegyzés iránti kérelemhez egyedileg megszerkesztett létesítő okiratot csatolunk az eljárás illetéke az alábbiak szerint alakul: kft. és zrt. esetén 100.000,- Ft, nyrt. esetén 600.000,- Ft, bt. és kkt. esetében pedig 50.000,- Ft. Egyszerűsítet eljárással tehát lényegesen kedvezőbb az eljárási illeték, azonban a felek kötve vannak a szerződésminta tartalmához, attól nem térhetnek el.

A bejegyzési kérelem benyújtását követően a cégbíróság a kérelem elbírálásáról egyszerűsített cégeljárás esetén a kérelem cégbírósághoz történő érkezését követő egy munkaórán belül, „hagyományos” cégeljárás esetében pedig a kérelem cégbírósághoz történő beérkezését követő tizenöt munkanapon belül határoz.

A bejegyzési kérelem benyújtását követően a cégbíróság, amennyiben bejegyzi a táraságot, annak létrejöttét a Cégközlönyben közzéteszi, melynek eljárási díja: kft., zrt. és nyrt. esetén 25.000,- Ft, kkt. és bt. estén pedig 14.000,- Ft. Egyszerűsített cégeljárás esetén nem kell közzétételi költségtérítést fizetni.

Készítette: dr. Biczi Tamás, 2011. augusztus 10.

A fentebb közölt tájékoztatás nem minden lehetséges részletre terjed ki, az egyes ügyek eltérő sajátosságai miatt egyedi megoldási módok lehetnek célszerűek.

Kérjük, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Comments are closed.