Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1. Tel: +36 1 373-0090, Fax: +36 1 373-0089

Browsing: Publikációk

Polgári jog

0  

Irodánk rendelkezésére áll gazdasági társaságok közötti egyes jogviták rendezésében is. Közreműködünk egyezség létrehozásában és ha másra nincs lehetőség, perképviseletben. E szolgáltatásunkat mind hibás teljesítéssel, mind kártérítéssel kapcsolatban kínáljuk. Rendelkezésre állunk természetesen olyan jogviták megoldásában is, ahol a másik fél közigazgatási szerv vagy önkormányzat.

SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK

0  

Írta:  dr. Biczi Tamás Téma:  Polgári jog Dátum: 2011.10.27. A biztosítékok a szerződésszegéshez kapcsolódó joghátrányokat súlyosbító vagy fokozó szerepet töltenek be. A jogosult helyzetét előnyösebbé, a kötelezett pozícióját hátrányosabbá teszik. 1. FOGLALÓ A szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül adják, lehetőleg pénzösszeg vagy más dolog. Csak akkor van jogkövetkezménye, ha a szerződésben megnevezik. Ha a felek teljesítik a szerződést, a foglalót a szolgáltatás ellenértékébe be kell számítani. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszíti, a kapott foglaló kétszeresét köteles visszatéríteni. A túlzott foglalót a bíróság mérsékelheti, általánosan a szerződött érték 10-20%-a. A foglaló egy általány kártérítés, az ezen felüli…

A TAGOK ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK ALAKULÁSA A FIZETÉSKÉPTELENNÉ VÁLT TÁRSASÁGOK ESETÉBEN

0  

Írta:  dr. Biczi Tamás Téma:  Polgári jog Dátum: 2011.10.27. 1. ALAPVETÉS Gyakori probléma, hogy a Csődtörvény alapján ugyan megindul az adott gazdasági társasággal szemben a felszámolási eljárás, a hitelezői igénybejelentések során azonban világossá válik, hogy a társaság egyáltalán nem rendelkezik vagyonnal, vagy az nem elegendő minden követelés kielégítésére. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a társaság tagjaival, valamint a vezető tisztségviselővel szemben milyen módon van lehetősége az igényt érvényesíteni kívánó hitelezőknek fellépni, van-e lehetőség a fizetésképtelenség fennállása kapcsán felelősségük megállapítására, adott esetben ezáltal pedig a követelés kielégítésének fedezetét a magánszemélyek vagyonából lehetséges-e biztosítani. 2. A TAGOK FELELŐSSÉGE A HITELEZŐKKEL SZEMBEN Az…

CÉGALAPÍTÁS

0  

Írta:  dr. Biczi Tamás Téma:  Polgári jog  Dátum: 2011.10.27. 1. A MEGFELELŐ TÁRSASÁGI FORMA KIVÁLASZTÁSA Cégalapításkor először is azt kell eldöntenünk, hogy hány fős és a törvényben meghatározott társasági formák közül, milyen társaságot szeretnénk létrehozni. A törvény alapján négy társasági forma közül választhatunk: a korlátolt felelősségű társaság (kft.), a részvénytársaság, mely zárt körben (zrt.) vagy nyilvánosan működhet (nyrt.), a betéti társaság (bt.), valamint a közkereseti társaság (kkt.). Ezeken belül a kft. és a zrt. már egy fővel is megalapítható ellenben az nyrt.-vel, a bt-vel és a kkt.-vel, ahol minimum két fő kell az alapításhoz. A kft., valamint a zrt.…